Ungdomar är hjältar

Vår tids hjältar är bland andra alla de amerikanska ungdomar som gick ut och demonstrerade och stod upp mot vapenlobbyn i USA. Efter alla skolskjutningar har ungdomar samlats i flera amerikanska städer och krävt strängare vapenlagar. Att så många ungdomar engagerar sig gör att det finns hopp om framtiden! Hoppas de får med sig sina föräldrar och politikerna också.

Ungdomar som kräver strängare vapenlagar i USA

Category(s): Uncategorized

Comments are closed.