Ludvig “Lubbe” Nordström

Idag tänkte jag blogga och hylla en journalist, nämligen Ludvig “Lubbe” Nordström. Har du inte hört talas om honom? Du känner kanske inte till honom vid namn med du har definitivt hört talas om hans radioprogram som gick på 30-talet som kom att kallas “Lort-Sverige”. Det var ett program som var unikt i sitt slag och för första gången påvisades problemen med bostadsbrist och trångboddhet. Det ledde i sin tur till att miljonprogrammen byggdes och att statarlängorna blev förvisade till historieböckerna. Miljonprogrammens bostäder finns kvar även om dessa har blivit ombildade till bostadsrätter och uppgraderats genom åren.

En gräddtårta med svenska flaggan

Category(s): Uncategorized

Comments are closed.